slajd_11.jpg

Generalnie, istnieje wiele instytucji które udostępniają swoje dane. Jednym z nich jest Główny Urząd Statystyczny w Warszawie, który na swoich stronach udostępnia bazę Bank Danych Lokalnych. Jest to największy w Polsce uporządkowany zbiór informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej podzielony na następujące grupy tematyczne:

 • CENY
 • DOCHODY I WYDATKI BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 • GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
 • HANDEL I DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
 • INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE
 • KULTURA I SZTUKA
 • LUDNOŚĆ

 

 • NAUKA I TECHNIKA
 • OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
 • ORGANIZACJA PAŃSTWA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
 • PODMIOTY GOSPODARCZE I PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE I STRUKTURALNE
 • PODZIAŁ TERYTORIALNY
 • PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO
 • RACHUNKI REGIONALNE
 • ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO
 • RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY
 • RYNEK PRACY
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA
 • SZKOLNICTWO PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE, PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE
 • SZKOLNICTWO WYŻSZE
 • TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
 • TURYSTYKA
 • WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
 • WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Joomla templates by a4joomla