slajd_11.jpg

W dniu 5 listopada 2014 r. na terenie Politechniki Białostockiej zostało zawarte porozumienie między Politechniką Białostocką a Fundacją Edukacji i Nauki. Porozumienie podpisali: prof. Lech Dzienis, Rektor Politechniki Białostockiej i Katarzyna Łogwiniuk, Wiceprezez Zarządu ds. Edukacji.

Przedmiotem podpisanej umowy jest współpraca w obszarze popularyzacji edukacji statystycznej poprzez:

  • Popularyzację wiedzy z zakresu edukacji i nauki statystycznej.
  • Prowadzenie różnorodnych form zajęć dla uczniów z zakresu edukacji i nauki statystycznej.
  • Podnoszenie jakości nauczania.
  • Stałego unowocześniania procesu kształcenia.
  • Organizowanie ćwiczeń laboratoryjnych, pokazów, wykładów, prezentacji, wystaw i warsztatów dla uczniów.
  • Organizowanie konferencji, konkursów, imprez promujących nowoczesne rozwiązania techniczne oraz aktywność, innowacyjność i wynalazczość.

PB podpisanie porozumienie

(od prawej: prof. Lech Dzienis, Rektor Politechniki Białostockiej; Katarzyna Łogwiniuk, Wiceprezez Zarządu ds. Edukacji; prof. Grażyna Łaska, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki)

Joomla templates by a4joomla