Drukuj 

Celem Międzynarodowego Konkursu Statystycznego (ang. International Statistical Literacy Project, ISLP) na plakat naukowy pod hasłem: „Rolnictwo” było rozwijanie umiejętności dokonywania badań, wnioskowania i opisywania wyników na przykładzie danych statystycznych dotyczących wsi i rolnictwa. W pierwszych eliminacjach konkursowych wzięło udział 115 uczniów z całej Polski. W kategorii szkół gimnazjalnych zgłoszonych zostało 16 prac, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 25 prac. 

Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim autorom prac za wkład poświęcony w przygotowanie posteru.  

 

Po długich obradach 9 maja 2013 roku Jury w składzie:

wyłoniło następujących zwycięzców:

 

Kategoria I - uczniowie szkół gimnazjalnych

wyróżnienie: 

 

Kategoria II - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

 

    Prace uczniów, które zajęły pierwsze miejsce w krajowych eliminacjach konkursu, będą brały udział w finale International Statistical Literacy Project w Hongkongu. Informacja o wynikach International Statistical Literacy Project zostanie ogłoszona przez Międzynarodowy Instytut Statystyczny w Hong Kongu na 59. Światowym Kongresie Statystyki w dniach 25-30 sierpnia 2013 r. Lista międzynarodowych zwycięzców i ich plakaty zostaną zamieszczone na stronie krajowej konkursu (http://www.islp.pl) oraz międzynarodowej (http://iase-web.org/islp/).

 

    Organizatorzy konkursu serdecznie gratulują wszystkim laureatom, uczniom wyróżnionym i ich opiekunom. Pozostałym uczestnikom i ich nauczycielom dziękujemy za udział w konkursie i zachęcamy do uczestnictwa w następnych jego edycjach.

Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom za pomoc w organizacji krajowych eliminacji „Międzynarodowego Konkursu Statystycznego” (ang. International Statistical Literacy Project, ISLP): Marszałkowi Województwa Podlaskiego, Departamentowi Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Rektorowi Politechniki Białostockiej, Dziekanowi Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, firmie StatSoft sp. z o.o.

     Zapraszamy wszystkich uczestników i opiekunów na uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród, które nastąpi 5 czerwca 2013 r. (środa) o godz. 10:00 w auli Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, przy ulicy Warszawskiej 63.

 

Katarzyna Łogwiniuk

Krajowy Koordynator Międzynarodowego Konkursu Statystycznego

(ang. International Statistical Literacy Project, ISLP)

http://www.islp.pl

k.logwiniuk @ islp.pl