slajd_11.jpg

Udział w konkursie wymaga od nauczyciela wypełnienia formularza rejestracyjnego. W tym celu należy przygotować następujące dane:

 • adres e-mail nauczyciela,
 • nazwisko i imię nauczyciela zgłaszającego zespół uczniowski,
 • miejscowość, województwo
 • nazwa szkoły i adres szkoły,
 • telefon kontaktowy do nauczyciela,
 • adres mailowy nauczyciela,
 • kategoria wiekowa,
 • wstępna liczba uczniów przygotowujących plakat,
 • temat pracy (może być wstępna wersja)
 • telefon kontaktowy do nauczyciela

Powyższe dane pozwolą nam szybciej skontaktować się z Państwem.

W chwili rejestracji nie powinni Państwo przesyłać danych dotyczących uczniów. 

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie:

https://docs.google.com/forms/d/15uBQQxyDRUsDjNyFGjbH5aENOGv3JVm0fkUkJVsGBT0/edit?usp=sharing

 

Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych (International Statistical Literacy Project, ISLP), prowadzony jest przez Stowarzyszenie Międzynarodowe na rzecz Edukacji Statystycznej (International Association for Statistical Education, IASE) od 2007 roku. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności uczniów w opisywaniu ich środowiska za pomocą statystyk oraz używanie statystyk jako narzędzia do uczenia się o ich codziennym życiu, a w szczególności:

 • badanie i analizowanie problemów związanych z tematyką konkursu,
 • interpretowanie wyników statystycznych,
 • komunikacja w formie pisemnej i graficznej,
 • praca w zespole,
 • korzystanie z narzędzi informatycznych,
 • korzystanie z baz statystycznych.

Tematyka konkursu:

l.p. Rok szkolny Tematyka konkursu
Edycja 5 2020/2021 Środowisko, biologia lub zrównoważony rozwój - rozwijanie umiejętności prowadzenia badań, wnioskowania i opisywania wyników na przykładzie wskazanych tematów.
     
Edycja 4 2018/2019 Przeprowadzenie badań na dowolny temat i zaprezentowanie ich wyników na plakacie naukowym (posterze).
     
Edycja 3 2016/2017 Historia Polskirozwijanie umiejętności dokonywania badań, wnioskowania i opisywania wyników na przykładzie danych statystycznych dotyczących historii Polski.
     
Edycja 2 2014/2015 Przeprowadzenie badań na dowolny temat i zaprezentowanie ich wyników na posterze (plakacie) naukowym. 
     
Edycja 1 2012/2013 Rolnictwo - rozwijanie umiejętności dokonywania badań, wnioskowania i opisywania wyników na przykładzie danych statystycznych dotyczących wsi i rolnictwa. 

Etap krajowy konkursu

 • Rejestracja zespołu uczniów przez nauczyciela od 1.12.2018 r. (strona do rejestracji została podana na Facebooku i równiez jest dostępna na stronie konkursu w zakładce Formularz rejestracyjny). Ostateczny termin rejestracji upływa 1.02.2019 r.
 • Przygotowanie przez grupę uczniów plakatu naukowego (posteru) w wersji elektronicznej w formacie nie większym niż A1 (841 mm x 594 mm – max. rozmiar pliku do 10 MB).
 • Wysłanie posteru przez nauczyciela do krajowego koordynatora konkursu (sposób przesłania zostanie podany na Facebooku lub krajowej stronie konkursu). Należy przesłać dwie wersje plakatu: w języku polskim i w języku angielskim. Ostateczny termin przesłania plakatu upływa 17.02.2019 r.
 • Ocena plakatów przez grupę krajowych ekspertów stanowiących polskie jury tego konkursu.
 • Ogłoszenie listy krajowych laureatów konkursu w dniu 17.03.2019 r., informacja o laureatach zostanie podana na Facebooku lub krajowej stronie konkursu.
 • Gala wręczenia nagród w dniu 15.06.2019 r.

Etap międzynarodowy konkursu

 • Zwycięskie plakaty krajowych eliminacji konkursu (pierwsze miejsce dla poszczególnej kategorii wiekowej) zostaną przesłane na międzynarodowy etap konkursu.
 • Informacja o wynikach międzynarodowych eliminacji zostanie podana na 62 Światowym Kongresie Statystyki w Kuala Lumpur w Malezji w sierpniu 2019.
 • Lista międzynarodowych zwycięzców i ich plakaty zostaną zamieszczone na międzynarodowej stronie konkursu ISLP oraz na stronie krajowej lub na Facebooku.

 

Joomla templates by a4joomla