slajd_11.jpg

Udział w konkursie wymaga od nauczyciela wypełnienia formularza rejestracyjnego. W tym celu należy przygotować następujące dane:

 • nazwa szkoły,
 • adres szkoły,
 • imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego zespół uczniowski,
 • telefon kontaktowy do nauczyciela,
 • adres mailowy nauczyciela,
 • ilość zgłoszonych grup uczniowskich,
 • łączna ilość uczniów biorących udział w konkursie,
 • można podać także dodatkowe informacje (np. temat pracy).

Powyższe dane pozwolą nam szybciej skontaktować się z Państwem. W chwili rejestracji nie powinni Państwo przesyłać danych dotyczących uczniów. 

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie:

http://goo.gl/Lu4pkh 

 

Zasada przesyłania posterów zostanie podana w późniejszym czasie. 

Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych (International Statistical Literacy Project, ISLP), prowadzony jest przez Stowarzyszenie Międzynarodowe na rzecz Edukacji Statystycznej (International Association for Statistical Education, IASE) od 2007 roku. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności uczniów w opisywaniu ich środowiska za pomocą statystyk oraz używanie statystyk jako narzędzia do uczenia się o ich codziennym życiu, a w szczególności:

 • badanie i analizowanie problemów związanych z tematyką konkursu,
 • interpretowanie wyników statystycznych,
 • komunikacja w formie pisemnej i graficznej,
 • praca w zespole,
 • korzystanie z narzędzi informatycznych,
 • korzystanie z baz statystycznych.

Tematyka konkursu:

l.p. Rok szkolny Tematyka konkursu
5. 2016/2017 Historia Polskirozwijanie umiejętności dokonywania badań, wnioskowania i opisywania wyników na przykładzie danych statystycznych dotyczących historii Polski.
4. 2015/2016 Temat nie został ogłoszony.
3. 2014/2015 Przeprowadzenie badań na dowolny temat i zaprezentowanie ich wyników na posterze (plakacie) naukowym. 
2.  2013/2014  Temat nie został ogłoszony.
1. 2012/2013 Rolnictwo - rozwijanie umiejętności dokonywania badań, wnioskowania i opisywania wyników na przykładzie danych statystycznych dotyczących wsi i rolnictwa. 

 1. Etap krajowy konkursu obejmuje:

• rejestrację zespołu uczniów przez nauczyciela (http://islp.edu.pl/index.php/konkurs/formularz-rejestracyjny),

• nauczyciel podczas rejestracji podaje tylko następujące dane: tytuł tematu badawczego, dane szkoły, swoje imię i nazwisko, nr telefonu oraz e-mail. Ostateczny termin rejestracji upływa 31 grudzień 2016 r.,

• przygotowanie przez grupę uczniów plakatu naukowego (posteru) w wersji elektronicznej w formacie nie większym niż A1 (841 mm x 594 mm – max. rozmiar pliku do 2 MB) – Ostateczny termin przesłania plakatu upływa 19 luty 2017 r.,

• ocenę plakatów przez grupę krajowych ekspertów stanowiących polskie jury tego konkursu,

• ogłoszenie listy krajowych laureatów konkursu w dniu 17 marca 2017 r., informacja o laureatach zostanie podana na stronie internetowej krajowego konkursu http://islp.edu.pl/,

• laureaci polskiej edycji konkursu (3 pierwsze miejsca w danej kategorii) nagrają i udostępnią na YouTube film prezentujący wyniki ich badań
(np.: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Hc35SSnemjo)

• organizatorzy konkursu zobowiązują się do nieudostępniania ww. danych osobowych firmom, instytucjom czy osobom trzecim nie związanym z konkursem,

• zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Organizatorzy  informują, iż dane osobowe uczestników Konkursu mają charakter dobrowolny i mogą zostać wykorzystane w elementach promocyjnych konkursu.

 

2. Etap międzynarodowy konkursu

• zwycięzcy krajowych eliminacji konkursu (pierwsze miejsce dla poszczególnej kategorii wiekowej) będą oceniani podczas międzynarodowego finału konkursu,

• informacja o wynikach międzynarodowych eliminacji zostanie podana na 61 Światowym Kongresie Statystyki w Monaco lipiec 2017 r.,

• lista międzynarodowych zwycięzców i ich plakaty zostanie zamieszczona na międzynarodowej stronie konkursu ISLP (http://iase-web.org/islp/) oraz na stronie krajowej (http://islp.edu.pl).

Joomla templates by a4joomla