slajd_11.jpg

 1. Etap krajowy konkursu obejmuje:

• rejestrację zespołu uczniów przez nauczyciela (http://islp.edu.pl/index.php/konkurs/formularz-rejestracyjny),

• nauczyciel podczas rejestracji podaje tylko następujące dane: tytuł tematu badawczego, dane szkoły, swoje imię i nazwisko, nr telefonu oraz e-mail. Ostateczny termin rejestracji upływa 31 grudzień 2016 r.,

• przygotowanie przez grupę uczniów plakatu naukowego (posteru) w wersji elektronicznej w formacie nie większym niż A1 (841 mm x 594 mm – max. rozmiar pliku do 2 MB) – Ostateczny termin przesłania plakatu upływa 19 luty 2017 r.,

• ocenę plakatów przez grupę krajowych ekspertów stanowiących polskie jury tego konkursu,

• ogłoszenie listy krajowych laureatów konkursu w dniu 17 marca 2017 r., informacja o laureatach zostanie podana na stronie internetowej krajowego konkursu http://islp.edu.pl/,

• laureaci polskiej edycji konkursu (3 pierwsze miejsca w danej kategorii) nagrają i udostępnią na YouTube film prezentujący wyniki ich badań
(np.: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Hc35SSnemjo)

• organizatorzy konkursu zobowiązują się do nieudostępniania ww. danych osobowych firmom, instytucjom czy osobom trzecim nie związanym z konkursem,

• zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Organizatorzy  informują, iż dane osobowe uczestników Konkursu mają charakter dobrowolny i mogą zostać wykorzystane w elementach promocyjnych konkursu.

 

2. Etap międzynarodowy konkursu

• zwycięzcy krajowych eliminacji konkursu (pierwsze miejsce dla poszczególnej kategorii wiekowej) będą oceniani podczas międzynarodowego finału konkursu,

• informacja o wynikach międzynarodowych eliminacji zostanie podana na 61 Światowym Kongresie Statystyki w Monaco lipiec 2017 r.,

• lista międzynarodowych zwycięzców i ich plakaty zostanie zamieszczona na międzynarodowej stronie konkursu ISLP (http://iase-web.org/islp/) oraz na stronie krajowej (http://islp.edu.pl).

Joomla templates by a4joomla