slajd_11.jpg

KOMITET NAUKOWY Edycja IV


Członkowie Komitetu Naukowego

 • dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. PW – Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska; Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
 • prof. Tomasz Burzkowski – Center for Statistics, Hasselt University; kierownik Zakładu Statystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • prof. dr hab. Leon Bobrowski – Katedra Oprogramowania, Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka
 • mgr Ewa Kamińska-Gawryluk – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku
 • prof. dr hab. Adam Jacek Krętowski – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • dr Katarzyna Łogwinuk – Fundacja Edukacji i Nauki w Białymstoku
 • prof. dr hab. Michał Marczak – Kierownik Zakładu Jakości, Świadczeń, Procedur i Standardów Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
 • dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz – Prorektor ds. kształcenia, kierownik Katedry Elektrotechniki i Podstaw Informatyki, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • mgr Władysław Mąsior – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” Bielsko-Biała
 • dr hab. Robert Milewski – Koordynator kierunku Biostatystyka, Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • prof. dr hab. Jerzy Moczko – Kierownik Katedry i Zakładu Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • dr Hubert Moniuszko - Dyrektor Fundacji Edukacji Statystycznej w Białymstoku
 • dr inż. Katarzyna Pantoł – Dyrektor Instytutu Informatyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu
 • dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB – Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB – Kierownik Zakładu Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Zenon A. Sosnowski, prof. PB – Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej, Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka
 • prof. zw. dr hab. Witold Stankowski –  Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu
 • prof. dr hab. n. med. Cezary Watała  Kierownik Katedry Nauk Biomedycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

 


JURY Edycja III

Przewodnicząca Jury

dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku,

Sekretarz Jury

mgr Zdzisław Babicz - Wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli, Białystok,

Członkowie Jury

 • dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB Prorektor ds. studenckich,
 • dr Andrzej Sęk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Dziekan Wydziału Ochrony Zdrowia,
 • dr hab. Dorota Mozyrska - Politechnika Białostocka, Prodziekan ds. Promocji i Współpracy, Wydział Informatyki,
 • dr Dorota Perło, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii i Zarządzania,
 • dr Marta Kowalczuk-Walędziak - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii,
 • dr Barbara Dudel - Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii,
 • dr inż. Jerzy Sienkiewicz - Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki,
 • dr inż. Sławomira Roj-Rojewskiego – Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska,
 • dr Katarzyna Dębkowska- Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania,
 • mgr  Ewa Kamińska Gawryluk - Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku,
 • mgr Kamil Sijko - Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa;
 • mgr Piotr Janukiewicz - nauczyciel historii Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku 

KOMITET NAUKOWY Edycja III

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

prof. dr hab. Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2007 - 2013, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Członkowie Komitetu Naukowego

 • prof. dr hab. inż. Lech Dzienis - JM Rektor Politechniki Białostockiej,
 • hab. Robert Ciborowski, prof. UwB - JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku,
 • dr Marta Wiszniewska - JM Rektor PWSZ w Suwałkach,
 • dr hab. Jarosław Perszko, prof. nzw. Prorektor ds. Studenckich Politechniki Białostockiej,
 • prof. dr hab. Adrian Chabowski Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
 • dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. Dziekan wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej,
 • dr hab. Grażyna Łaska, prof. PB, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej,
 • prof. dr hab. Piotr Niczyporuk kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego Katedra Nauk Historyczno-Prawnych i Komparatystyki Prawniczej Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,
 • prof. dr hab. inż. Leon Bobrowski, Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
 • prof. dr hab. n. med. Marian Szamatowicz - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
 • prof. dr hab. Henryk Samsonowicz - Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego,
 • dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. PW - Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
 • dr hab. Małgorzata Halicka prof.UwB - Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białysmtoku.

 

 

Joomla templates by a4joomla