slajd_11.jpg

W jakim stopniu plakat spełnia poniższe kryteria:

1. Jasność przekazu

a.Czy informacje umieszczone na plakacie (tekst i grafika) są czytelne i zrozumiałe?!
b.Czy autorzy precyzyjnie formułują cele, pytania badawcze i hipotezy?
c.Czy wyniki i wnioski są zrozumiałe?
d.Czy plakat stanowi logiczną, spójną całość?

2. Zebrane dane

a.Czy zebrane dane odpowiadają na postawione w badaniu pytania ?
b.Czy dane zostały zgromadzone w prawidłowy sposób np. dokładność pomiarów, wielkość próby, wiarygodność źródeł, itp.?
c.Czy bibliografia została dobrana, wykorzystana i zapisana w prawidłowy (nota bibliograficzna)?

3. Analiza i wnioski

a.Czy zebrane dane potwierdzają pytanie badawcze lub hipotezy?
b.Czy zastosowano odpowiednią metodę statystyczną do analizy danych które zebrano?
c.W jakim stopniu odpowiedziano na postawione pytania badawcze?
d.Czy wnioski opracowana na podstawie danych?
e.Czy są omówiono ograniczenia powstałe podczas badań i propozycje ulepszenia ich w przyszłości?

4. Wykresy i tabele

a.Czy na plakacie umieszczono wykresy /tabele / statystyki odpowiednie do zaprezentowania i podsumowania danych?
b.Czy każdy wykres / tabela są potrzebne do zilustrowania problemu badawczego?!
c.Czy wykorzystane wykresy/tabele są opatrzone nagłówkami i objaśnieniami?

5. Prezentacja

a.Czy z odległości 2 m plakat jest czytelny?
b.Czy istnieje równowaga między ilością wykresów i tekstem?! c.Czy plakat jest estetyczny?

6. Kreatywność / znaczenie

a.Czy pytanie badawcze jest twórcze, oryginalne / nowe ?
b.Czy projekt jest kreatywny i oryginalny?
c.Czy plakat jest ciekawy graficznie i czy przyciąga uwagę?

Joomla templates by a4joomla