slajd_11.jpg

Nagrody Edycja IV

1.  Nagrody główne w grupie wiekowej "Uczniowie urodzeni w latach 2003-2005 (gimnazjum i klasy równoważne)"

     a. laureaci trzech pierwszych miejsc – nagrody rzeczowe

     b. nauczyciele laureatów trzech pierwszych miejsc – nagrody rzeczowe

2.  Nagrody główne w grupie wiekowej „Uczniowie urodzeni w latach 1999-2002 (liceum i technikum)”:

     a. laureaci trzech pierwszych miejsc – „indeksy na studia”

-        Uniwersytet Medyczny w Białymstoku – kierunek Biostatystyka

-        Uniwersytet w Białymstoku – kierunki: Ekonomia, Ekonomiczno-prawny, Logistyka, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Zarządzanie

-       Politechnika Białostocka – wszystkie kierunki (uwaga: jeśli na wybrany kierunek obowiązuje egzamin wstępny to warunkiem jest pomyślne zdanie egzaminu)

     b. nauczyciele laureatów trzech pierwszych miejsc – nagrody rzeczowe

3.  Nagrody główne w grupie wiekowej „Studenci studiów licencjackich lub szkół równoważnych”:

     a. laureaci pierwszego miejsca i opiekun – voucher na egzamin ECDL „Zaawansowane arkusze kalkulacyjne” 

(informacje: https://ecdl.pl/wp-content/uploads/2016/01/a2-1.pdfhttps://ecdl.pl/wp-content/uploads/2016/01/a2.pdf)

     b. laureaci pozostałych miejsc i opiekunowie – nagrody rzeczowe

 


 

Nagrody Edycja III

  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 marca 2017 r.
  2. Prace konkursowe oceni komisja powołana przez organizatorów.
  3. Komisja przyzna nagrody główne i wyróżnienia. 
  4. Nagrodami głównymi w  kategorii szkół ponadgimnazjalnych - indeksy na Politechnikę Białostocką oraz na Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, nagrody rzeczowe,
  5. Nagrodami głównymi w kategorii szkół gimnazjalnych - nagrody rzeczowe.
  6. Nauczyciele - opiekunowie wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
  7. Decyzja komisji w sprawie przyznania nagród i wyróżnień jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania
INDEKS NA POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ INDEKS NA WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
Joomla templates by a4joomla