slajd_11.jpg
  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 marca 2017 r.
  2. Prace konkursowe oceni komisja powołana przez organizatorów.
  3. Komisja przyzna nagrody główne i wyróżnienia. 
  4. Nagrodami głównymi w  kategorii szkół ponadgimnazjalnych - indeksy na Politechnikę Białostocką oraz na Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, nagrody rzeczowe,
  5. Nagrodami głównymi w kategorii szkół gimnazjalnych - nagrody rzeczowe.
  6. Nauczyciele - opiekunowie wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
  7. Decyzja komisji w sprawie przyznania nagród i wyróżnień jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania
INDEKS NA POLITECHNIKĘ BIAŁOSTOCKĄ INDEKS NA WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
Joomla templates by a4joomla