slajd_11.jpg

Udział w konkursie wymaga od nauczyciela wypełnienia formularza rejestracyjnego. W tym celu należy przygotować następujące dane:

 • adres e-mail nauczyciela,
 • nazwisko i imię nauczyciela zgłaszającego zespół uczniowski,
 • miejscowość, województwo
 • nazwa szkoły i adres szkoły,
 • telefon kontaktowy do nauczyciela,
 • adres mailowy nauczyciela,
 • kategoria wiekowa,
 • wstępna liczba uczniów przygotowujących plakat,
 • temat pracy (może być wstępna wersja)
 • telefon kontaktowy do nauczyciela

Powyższe dane pozwolą nam szybciej skontaktować się z Państwem.

W chwili rejestracji nie powinni Państwo przesyłać danych dotyczących uczniów. 

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie:

https://docs.google.com/forms/d/15uBQQxyDRUsDjNyFGjbH5aENOGv3JVm0fkUkJVsGBT0/edit?usp=sharing

 

Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych (International Statistical Literacy Project, ISLP), prowadzony jest przez Stowarzyszenie Międzynarodowe na rzecz Edukacji Statystycznej (International Association for Statistical Education, IASE) od 2007 roku. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności uczniów w opisywaniu ich środowiska za pomocą statystyk oraz używanie statystyk jako narzędzia do uczenia się o ich codziennym życiu, a w szczególności:

 • badanie i analizowanie problemów związanych z tematyką konkursu,
 • interpretowanie wyników statystycznych,
 • komunikacja w formie pisemnej i graficznej,
 • praca w zespole,
 • korzystanie z narzędzi informatycznych,
 • korzystanie z baz statystycznych.

Tematyka konkursu:

l.p. Rok szkolny Tematyka konkursu
Edycja 5 2020/2021 Środowisko, biologia lub zrównoważony rozwój - rozwijanie umiejętności prowadzenia badań, wnioskowania i opisywania wyników na przykładzie wskazanych tematów.
     
Edycja 4 2018/2019 Przeprowadzenie badań na dowolny temat i zaprezentowanie ich wyników na plakacie naukowym (posterze).
     
Edycja 3 2016/2017 Historia Polskirozwijanie umiejętności dokonywania badań, wnioskowania i opisywania wyników na przykładzie danych statystycznych dotyczących historii Polski.
     
Edycja 2 2014/2015 Przeprowadzenie badań na dowolny temat i zaprezentowanie ich wyników na posterze (plakacie) naukowym. 
     
Edycja 1 2012/2013 Rolnictwo - rozwijanie umiejętności dokonywania badań, wnioskowania i opisywania wyników na przykładzie danych statystycznych dotyczących wsi i rolnictwa. 

Etap krajowy konkursu

 • Rejestracja zespołu uczniów przez nauczyciela od 1.06.2020 r. (link do rejestracji został podany na Facebooku i również jest dostępny na stronie konkursu w zakładce Formularz rejestracyjny). Ostateczny termin rejestracji upływa 15.12.2020 r.
 • Wysłanie posteru przez nauczyciela do krajowego koordynatora konkursu (sposób przesłania zostanie podany na Facebooku i/lub krajowej stronie konkursu). Należy przesłać dwie wersje plakatu: w języku polskim i w języku angielskim. Ostateczny termin przesłania plakatu upływa 01.01.2021 r.
 • Weryfikacja formalna nadesłanych plakatów.
 • Ocena plakatów przez grupę ekspertów stanowiących polskie jury konkursu.
 • Ogłoszenie listy laureatów konkursu w dniu 14.02.2021 r., informacja o laureatach zostanie podana na Facebooku i/lub krajowej stronie konkursu.
 • Gala wręczenia nagród planowania jest w czerwcu 2021 r.

Etap międzynarodowy konkursu

 • Zwycięskie plakaty krajowych eliminacji konkursu (pierwsze miejsce dla poszczególnej kategorii wiekowej) zostaną przesłane na międzynarodowy etap konkursu.
 • Informacja o wynikach międzynarodowych eliminacji zostanie podana na 63 Światowym Kongresie Statystyki w Holandii w lipcu 2021.
 • Lista międzynarodowych zwycięzców i ich plakaty zostaną zamieszczone na międzynarodowej stronie konkursu ISLP oraz na stronie krajowej i/lub na Facebooku.

 

Joomla templates by a4joomla