slajd_11.jpg
SPIS BAZ STATYSTYCZNYCH
  BAZY FINANSOWE  
1. Bank Światowy www
2. EUROBAROMETR - wyniki badań opinii publicznej UE www
3. Europejski Bank Centralny www
4. International Monetary Fund www
   BAZY OGÓLNE  
1.  Eurostat www
2.  Główny Urząd Statystyczny - Bank Danych Lokalnych www
3.  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) www
4. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations) www
5. Portal Geostatystyczny www
6. Serwer Gapminder www
   BAZY O TEMATYCE SPOŁECZNEJ  
 1.  International Human Development Indicators www
2. Państwa najmniej rozwinięte (ang. Least developed state, LDC) www
3. Statystyki Rynku Pracy www
   BAZY DOT. SPOŁECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO  
 1.  International Telecommunication Union, ITU
www

Wykaz proponowanej literatury przedmiotu:

 1. A. Obecny, Statystyka opisowa w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne, Hellion,  Warszawa 2012.
 2. A. Obecny, Statystyka matematyczna w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne. Hellion,  Warszawa, 2003.
 3. T. Michalski, Statystyka Podręcznik. Hellion,  Warszawa, 2012.
 4. T. Michalski, Statystyka Zbiór zadań. Hellion,  Warszawa, 2012.
 5. M. Kałuszka, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka dla licealistów, WNT, Warszawa, 2011.
 6. M. Rabiej, Statystyka z programem STATISTICA, Helion, Gliwice 2012.
 7. S. M. Kot, J. Jakubowski, S. Sokołowski, Statystyka, Difin S.A., Warszawa 2011 (wyd. II poprawione).
 8. A. Luszniewicz, T. Słaby, Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICAPL. Teoria i zastosowania (wyd. III zmienione),  Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2008.
 9. A. Luszniewicz, Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego (wyd. piąte, zmienione), PWE, Warszawa 2005.
 10. M. Sobczyk, Statystyka (wyd. V uzupełnione), PWN, Warszawa 2007.
 11. A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, StatSoft Polska, Kraków 2006-2007.

Ciekawe linki

l.p. Nazwa strony Adres strony
 1. American Statistical Association www
 2. Australian Statistics Project Competition  www 
 3. Strona konkursu ISLP na Facebook www
4. Magazine Amstat www
5. Statistical Project Competition for Secondary School Students www
6.  Strona www krajowego organizatora konkursu statystycznego w Australii www
Joomla templates by a4joomla