slajd_11.jpg
SPIS BAZ STATYSTYCZNYCH
  BAZY FINANSOWE  
1. Bank Światowy www
2. EUROBAROMETR - wyniki badań opinii publicznej UE www
3. Europejski Bank Centralny www
4. International Monetary Fund www
   BAZY OGÓLNE  
1.  Eurostat www
2.  Główny Urząd Statystyczny - Bank Danych Lokalnych www
3.  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) www
4. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations) www
5. Portal Geostatystyczny www
6. Serwer Gapminder www
   BAZY O TEMATYCE SPOŁECZNEJ  
 1.  International Human Development Indicators www
2. Państwa najmniej rozwinięte (ang. Least developed state, LDC) www
3. Statystyki Rynku Pracy www
   BAZY DOT. SPOŁECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO  
 1.  International Telecommunication Union, ITU
www
Joomla templates by a4joomla