slajd_11.jpg

Wykaz proponowanej literatury przedmiotu:

 1. A. Obecny, Statystyka opisowa w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne, Hellion,  Warszawa 2012.
 2. A. Obecny, Statystyka matematyczna w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne. Hellion,  Warszawa, 2003.
 3. T. Michalski, Statystyka Podręcznik. Hellion,  Warszawa, 2012.
 4. T. Michalski, Statystyka Zbiór zadań. Hellion,  Warszawa, 2012.
 5. M. Kałuszka, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka dla licealistów, WNT, Warszawa, 2011.
 6. M. Rabiej, Statystyka z programem STATISTICA, Helion, Gliwice 2012.
 7. S. M. Kot, J. Jakubowski, S. Sokołowski, Statystyka, Difin S.A., Warszawa 2011 (wyd. II poprawione).
 8. A. Luszniewicz, T. Słaby, Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICAPL. Teoria i zastosowania (wyd. III zmienione),  Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2008.
 9. A. Luszniewicz, Statystyka nie jest trudna. Metody wnioskowania statystycznego (wyd. piąte, zmienione), PWE, Warszawa 2005.
 10. M. Sobczyk, Statystyka (wyd. V uzupełnione), PWN, Warszawa 2007.
 11. A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, StatSoft Polska, Kraków 2006-2007.
Joomla templates by a4joomla