slajd_11.jpg

Fundacja Edukacji i Nauki

 

Za organizację polskich eliminacji do Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych odpowiedzialna jest Fundacja Edukacji i Nauki w Białymstoku.

Fundacja Edukacji i Nauki została założona w listopadzie 2013 roku. Fundacja przyjęła jako swoją misję prowadzenie działań wspierających rozwój myśli naukowej oraz popularyzację dorobku naukowo-badawczego młodzieży szkolnej. Misja będzie realizowana poprzez szeroki wachlarz inicjatyw ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia naukowców i zespołów badawczych realizujących badania naukowe z zaangażowaniem młodzieży lub całego społeczeństwa.

Katarzyna Łogwiniuk
Krajowy koordynator
Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych
International Statistical Literacy Project
k.logwiniuk @ islp.edu.pl

 

Joomla templates by a4joomla