slajd_11.jpg

Główny Urząd statystyczny wydał w dniu 2013-03-05 publikację pt. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2012

Jest to kompleksowa informacja o wynikach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym rozliczeniu produkcji ważniejszych (głównych) produktów rolniczych, zaopatrzeniu i zużyciu środków produkcji oraz informacje naświetlające sytuację dochodową w rolnictwie. Zawarta jest też charakterystyka rolno-środowiskowa obszarów wiejskich. 

Źródło: http://www.stat.gov.pl

Celem Międzynarodowego Konkursu Statystycznego (ang. International Statistical Literacy Project, ISLP) na plakat naukowy pod hasłem: „Rolnictwo” było rozwijanie umiejętności dokonywania badań, wnioskowania i opisywania wyników na przykładzie danych statystycznych dotyczących wsi i rolnictwa. W pierwszych eliminacjach konkursowych wzięło udział 115 uczniów z całej Polski. W kategorii szkół gimnazjalnych zgłoszonych zostało 16 prac, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 25 prac. 

Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim autorom prac za wkład poświęcony w przygotowanie posteru.  

Czytaj więcej: Wyniki konkursu 2012 / 2013

Joomla templates by a4joomla