slajd_11.jpg

W dniu 5 listopada 2014 r. na terenie Politechniki Białostockiej zostało zawarte porozumienie między Politechniką Białostocką a Fundacją Edukacji i Nauki. Porozumienie podpisali: prof. Lech Dzienis, Rektor Politechniki Białostockiej i Katarzyna Łogwiniuk, Wiceprezez Zarządu ds. Edukacji.

Przedmiotem podpisanej umowy jest współpraca w obszarze popularyzacji edukacji statystycznej poprzez:

  • Popularyzację wiedzy z zakresu edukacji i nauki statystycznej.
  • Prowadzenie różnorodnych form zajęć dla uczniów z zakresu edukacji i nauki statystycznej.
  • Podnoszenie jakości nauczania.
  • Stałego unowocześniania procesu kształcenia.
  • Organizowanie ćwiczeń laboratoryjnych, pokazów, wykładów, prezentacji, wystaw i warsztatów dla uczniów.
  • Organizowanie konferencji, konkursów, imprez promujących nowoczesne rozwiązania techniczne oraz aktywność, innowacyjność i wynalazczość.

PB podpisanie porozumienie

(od prawej: prof. Lech Dzienis, Rektor Politechniki Białostockiej; Katarzyna Łogwiniuk, Wiceprezez Zarządu ds. Edukacji; prof. Grażyna Łaska, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki)

Zbliża się termin zgłoszeń do konkursu. Jeszce do 31.12.2014 r. można rejestrować grupy uczniowskie do tegorocznej edycji.

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie:

http://goo.gl/Lu4pkh

Podczas rejestracji należy podać następujące dane:

- nazwę szkoły,
- adres szkoły,
- imię i nazwisko nauczyciela zgłaszającego zespół uczniowski,
- telefon kontaktowy do nauczyciela,
- adres mailowy nauczyciela,
- ilość zgłoszonych grup uczniowskich,
- łączną ilość uczniów biorących udział w konkursie,
- można podać także dodatkowe informacje (np. temat pracy).

W chwili rejestracji nie powinni Państwo przesyłać danych dotyczących uczniów.

Zapraszam do bardzo ciekawej lektury, która może się przydać przy opracowywaniu badań. Cała książka udostępniona jest na licencji Creative Common i dostępna jest na stronie internetowej Fundacji SmarterPoland.
Przemysław Biecek, Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać! Zbiór esejów o sztuce przedstawiania danych.

Książka

http://goo.gl/Kd8YfM

Joomla templates by a4joomla