KOMITET NAUKOWY Edycja V-VI


Członkowie Komitetu Naukowego

 • dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. PW – Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska; Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
 • prof. Tomasz Burzkowski – Center for Statistics, Hasselt University; kierownik Zakładu Statystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • prof. dr hab. Leon Bobrowski – Katedra Oprogramowania, Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka
 • mgr Ewa Kamińska-Gawryluk – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku
 • dr Katarzyna Łogwinuk – Fundacja Edukacji i Nauki w Białymstoku
 • prof. dr hab. Michał Marczak – Kierownik Zakładu Jakości, Świadczeń, Procedur i Standardów Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
 • dr hab. inż., prof. PRz  Piotr Koszelnik – Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza
 • mgr Władysław Mąsior – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” Bielsko-Biała
 • dr hab. Robert Milewski, prof. UMP – Koordynator kierunku Biostatystyka, Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB – Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Zenon A. Sosnowski, prof. PB – Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej, Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. n. med. Cezary Watała  Kierownik Katedry Nauk Biomedycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • dr hab. Dorota Wyszkowska, prof. UwB  - Urząd Statystyczny w Białymstoku; Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet w Białymstoku

 

KOMITET NAUKOWY Edycja IV


Członkowie Komitetu Naukowego

 • dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. PW – Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska; Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
 • prof. Tomasz Burzkowski – Center for Statistics, Hasselt University; kierownik Zakładu Statystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • prof. dr hab. Leon Bobrowski – Katedra Oprogramowania, Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka
 • mgr Ewa Kamińska-Gawryluk – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku
 • prof. dr hab. Adam Jacek Krętowski – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • dr Katarzyna Łogwinuk – Fundacja Edukacji i Nauki w Białymstoku
 • prof. dr hab. Michał Marczak – Kierownik Zakładu Jakości, Świadczeń, Procedur i Standardów Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
 • dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz – Prorektor ds. kształcenia, kierownik Katedry Elektrotechniki i Podstaw Informatyki, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • mgr Władysław Mąsior – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” Bielsko-Biała
 • dr hab. Robert Milewski – Koordynator kierunku Biostatystyka, Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • prof. dr hab. Jerzy Moczko – Kierownik Katedry i Zakładu Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • dr Hubert Moniuszko - Dyrektor Fundacji Edukacji Statystycznej w Białymstoku
 • dr inż. Katarzyna Pantoł – Dyrektor Instytutu Informatyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu
 • dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB – Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB – Kierownik Zakładu Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Zenon A. Sosnowski, prof. PB – Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej, Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka
 • prof. zw. dr hab. Witold Stankowski –  Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu
 • prof. dr hab. n. med. Cezary Watała  Kierownik Katedry Nauk Biomedycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

KOMITET NAUKOWY Edycja III

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

prof. dr hab. Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2007 - 2013, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Członkowie Komitetu Naukowego

 • prof. dr hab. inż. Lech Dzienis - JM Rektor Politechniki Białostockiej,
 • hab. Robert Ciborowski, prof. UwB - JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku,
 • dr Marta Wiszniewska - JM Rektor PWSZ w Suwałkach,
 • dr hab. Jarosław Perszko, prof. nzw. Prorektor ds. Studenckich Politechniki Białostockiej,
 • prof. dr hab. Adrian Chabowski Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
 • dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. Dziekan wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej,
 • dr hab. Grażyna Łaska, prof. PB, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej,
 • prof. dr hab. Piotr Niczyporuk kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego Katedra Nauk Historyczno-Prawnych i Komparatystyki Prawniczej Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,
 • prof. dr hab. inż. Leon Bobrowski, Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej
 • prof. dr hab. n. med. Marian Szamatowicz - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
 • prof. dr hab. Henryk Samsonowicz - Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego,
 • dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. PW - Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
 • dr hab. Małgorzata Halicka prof.UwB - Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białysmtoku.

 

 

Joomla templates by a4joomla