Edycja VI

Krajowy Koordynator ISLP

 dr Anna Justyna Milewska - Zakład Biostatystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Sekcja Analizy Danych, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

 • mgr Zdzisław Babicz - Sekcja Analizy Danych, Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • mgr Anna Liliana Dakowicz - Zakład Biostatystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • mgr Dorota Jankowska - Zakład Biostatystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • mgr Magdalena Krakówko - Zakład Biostatystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Karolina Milewska - student, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Marcin Milewski - student, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • mgr Dominik Nowakowski - Zakład Biostatystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • mgr Michał Pawłowski - Zakład Biostatystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • mgr inż. Justyna Saczko - Zakład Biostatystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • mgr Magdalena Skowrońska - Szkoła Doktorska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • mgr inż. Marcin Warpechowski - Zakład Biostatystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • mgr Adrianna Zańko - Szkoła Doktorska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

 

Edycja V

Krajowy Koordynator ISLP

 dr Anna Justyna Milewska - Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Sekcja Analizy Danych, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

 • mgr Zdzisław Babicz - Sekcja Analizy Danych, Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • dr Agnieszka Heba - Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii; Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" Bielsko Biała - konsultant ds. matematyki
 • mgr Dorota Jankowska - Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • mgr Magdalena Krakówko - Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • dr inż. Wiesława Malska - Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, Politechnika Rzeszowska
 • dr hab. Robert Milewski - Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • mgr inż Katarzyna Pietrzykowska - Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • dr Dorota Wyszkowska - Urząd Statystyczny w Białymstoku; Wydział Ekonomii i Finansów, Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Adrianna Zańko - Szkoła Doktorska, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
 • mgr inż Piotr Ziniewicz - Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • dr inż. Kamil Żyła - Katedra Informatyki, Politechnika Lubelska

 

Edycja IV

Krajowy Koordynator ISLP

 dr Anna Justyna Milewska - Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Sekcja Analizy Danych, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

 • mgr Zdzisław Babicz - Sekcja Analizy Danych, Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • dr Dorota Citko - Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • mgr Urszula Cwalina - Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • dr Agnieszka Heba - Instytut Informatyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm Witolda Pileckiego w Oświęcimiu; Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" Bielsko Biała - konsultant ds. matematyki
 • mgr Dorota Jankowska - Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • dr Joanna Jończyk - Katedra Organizacji i Zarządzania, Politechnika Białostocka
 • dr inż. Wiesława Malska - Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki, Politechnika Rzeszowska
 • dr Izabela Miechowicz - Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • dr hab. Robert Milewski - Zakład Statystyki i Informatyki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • dr inż. Anna Małgorzata Olszewska - Katedra Informatyki Gospodarczej, Politechnika Białostocka
 • dr inż. Anna Sowińska - Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • dr Dorota Wyszkowska - Urząd Statystyczny w Białymstoku; Zakład Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, Uniwersytet w Białymstoku

 

Edycja III

Krajowy Koordynator MKUS

dr Katarzyna Łogwiniuk - Prezes Fundacji Edukacji Statystycznej

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

 • mgr Małgorzata Andryszczyk - Prodziekan Wydziału Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach,
 • Izabela Sidorczuk
Joomla templates by a4joomla