Drukuj

Uwaga: plakaty nie mogą zawierać informacji dotyczących szkół i uczniów, którzy je przygotowali.

Plakat powinien być przygotowany w wersji elektronicznej w formacie nie większym niż A1 (841 mm x 594 mm – max. rozmiar pliku do 10 MB). Uczestnicy konkursu powinni przesłać dwa plakaty: jeden w j. polskim (max 10 MB), drugi w j. angielskim (max 10 MB). Dane umieszczone na plakacie (tekst, wykresy, obrazki), po wydrukowaniu (przez organizatora konkursu) powinny być widoczne z odległości 2 m. Przykładowe  postery można zobaczyć na stronie internetowej konkursu. Przykładowa matryca z ustawionym formatem A1 841 mm x 594 mm została przygotowana w programie PowerPoint. Można ją pobrać: https://drive.google.com/open?id=1ObQnj7fG5sgMiNqmEV0PG1mqJIf9mW33

Każdy poster powinien zawierać: tytuł, wprowadzenie/wstęp, cel pracy, hipoteza badawcza, materiały i metody, wyniki, wnioski, najważniejsze pozycje bibliograficzne.

Czym jest plakat statystyczny?

 

To jednostronicowa prezentacja, interpretująca zbiór danych. Plakat powinien:

Przykładowe plakaty

 

-       Kroki w przygotowaniu plakatu

 

1. Zdefiniować problem badawczy

Należy znaleźć problem lub pytanie badawcze. Powinno ono być:

2. Zebrać dane

Przed zebraniem danych zaplanuj starannie jakie pomiary musisz zrobić, a jeśli to jest ankieta, jakie pytania musisz zadać.

Jeżeli będziesz korzystał z różnych źródeł danych, pamiętaj że powinny być one wiarygodne.

Musisz umieścić na swoim plakacie informacje o pochodzeniu danych, z których korzystasz, również gdy umieszczasz statystyki, tabele, wykresy, których sam nie zrobiłeś (np. nazwisko autora, tytuł publikacji, adres internetowy itp.).  

Nie zapomnij uwzględnić przy planowaniu badania wpływu liczby pomiarów czy obserwacji oraz wpływu braku losowości próby. Na przykład:

3. Ocena jakości danych

Wiele czynników może wpłynąć na jakość twoich danych, a tym samym na jakość wniosków, które będziesz wyciągnąć. Oto kilka zagadnień do rozważenia przy planowaniu projektu i gromadzeniu danych. Jeżeli niżej wymienione problemy dotyczą twojego projektu możesz o nich krótko wspomnieć na plakacie:

4. Analiza danych

Przeanalizuj dane za pomocą programu komputerowego (np. arkusz kalkulacyjny, R) lub możesz wykonać obliczenia ręcznie. Pamiętaj, że musisz analizować dane, które dotyczą twojego problemu badawczego. Użyj do zaprezentowania swoich wyników np.: liczebności, procentów, tabel, wykresów (histogram, wykres słupkowy, kołowy liniowy, pudełkowy, ...) jak również wykorzystaj odpowiednie statystyki opisowe: średnia, mediana, modalna, kwartyle, odchylenie standardowe itp.

 

5. Pisanie wniosków

Po przeanalizowaniu danych należy zinterpretować otrzymane wyniki i wyjaśnić wnioski w świetle postawionych przez siebie pytań/problemów badawczych. Odpowiedz na pytania:

Zwróć uwagę, że część plakatu poświęcona wnioskom jest ważna, ponieważ nie wystarczy umieścić wykresy czy tabele lub zaprezentować swoją umiejętność przeprowadzenia analizy statystycznej. Ważne jest, aby poprawnie zinterpretować uzyskane wyniki oraz wskazać na związek przeprowadzonych badan z postawionymi pytaniami lub problemem badawczym.

 

Przygotowanie plakatu

 

Zawartość

 

Pamiętaj, że masz ograniczoną przestrzeń na plakacie, więc nie opisuj dwa razy tego samego. Wybierz tylko te wykresy, które najlepiej prezentują wyniki badań. Wszystkie wykresy powinny być zatytułowane i opatrzone komentarzem.

 

Dodatkowe informacje: http://www.amstat.org/asa/education/ASA-Statistics-Poster-Competition-for-Grades-K-12.aspx

 

Odsłony: 1689