dr Anna Justyna Milewska

Doktor nauk medycznych, adiunkt w Zakładzie Biostatystyki i Informatyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Krajowy koordynator Miedzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych od edycji IV.


  dr Katarzyna Łogwiniuk

Doktor nauk ekonomicznych, nauczyciel z 20-letnim doświadczeniem pracy w szkole średniej, Prezes Zarządu Fundacji Edukacji Statystycznej oraz Fundacji Centrum Transferu Wiedzy 
i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych. Od 2012 r. krajowy koordynator Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych. Autorka publikacji dotyczących zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela oraz współautorka prac badawczych dotyczących uzależnień młodzieży i studentów od różnych używek. Koordynator konkursu: edycja I-III.


 dr Barbara Dudel

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowana naukowe związane są z edukacją uczniów klas 1-3. Autorka publikacji o charakterze badawczym i metodycznym. Prowadzi aktywną działalność na rzecz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Wiceprezes Zarządu Fundacji Edukacji i Nauki.


 dr Marta Kowalczuk-Walędziak

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Pedagogicznych Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Prezes Zarządu Fundacji Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych (www.ctw.uwb.edu.pl). Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół problematyki transferu wiedzy w oświacie, sprawstwa i poczucia sprawstwa społecznego pedagogów oraz zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży.


 Zdzisław Babicz


Nauczyciel konsultant ds. technologii informacyjnej, dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Ukończone studia podyplomowe z informatyki oraz z fizyki, edukator. Autor programów i realizator szkoleń z zakresu wykorzystania TIK do wspomagania dydaktyki i zarzadzania placówką oświatową. Ekspert w zespole opracowującym strategię rozwoju woj. podlaskiego „E-Podlaskie” do roku 2020, w obszarze e-edukacja. Koordynator Regionalnego Centrum Innowacji Microsoft. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Wiceprezes Zarządu Fundacji Edukacji i Nauki.


  dr Tomasz Samojlik

Doktor nauk biologicznych, historyk przyrodniczy, pracuje w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Popularyzator nauki wśród starszych i młodszych, autor komiksów edukacyjnych i książek o przyrodzie dla dzieci. Mieszka na skraju Puszczy Białowieskiej, w Hajnówce.


 

Joomla templates by a4joomla