Międzynarodowy Instytut Statystyczny (ang. The International Statistical Institute, ISI). 

 
Organizatorem międzynarodowego konkursu jest Międzynarodowy Instytut Statystyczny (ang. The International Statistical Institute, ISI). Jest to pierwsza tego typu instytucja założona w 1885 r. w Londynie. Od 1948 r. ISI jest agendą ONZ, której członkami są urzędy statystyczne większości państw świata. Misją Instytutu jest globalne promowanie i wspieranie rozwoju statystyki. Działalność ISI koncentruje się wokół usprawniania metod statystycznych oraz ich popularyzowania w świecie. Prace Instytutu wpływają na zwiększanie się jakości informacji i analiz w sektorze społecznym i ekonomicznym. ISI jest organizacją pozarządową typu „non profit” (niedochodową), zrzesza 133 kraje. Siedzibą Instytutu jest Haga. ISI - Strona główna

Źródło:Główny Urząd Statystyczny

Stowarzyszenie Międzynarodowej na rzecz Edukacji Statystycznej (International Association for Statistical Education - IASE),

Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Statystycznej jest sekcją edukacyjną Międzynarodowego Instytutu Statystycznego w Holandii (International Statistical Institute - ISI). Celem stowarzyszenia jest promowanie, wspieranie i poprawa statystycznej edukacji na wszystkich poziomach, na całym świecie. 

 Międzynarodowy Konkurs Statystyczny (International Statistical Literacy Project ISLP) 

to projekt zainicjowany przez Stowarzyszenie Międzynarodowej Edukacji Statystycznej (International Association for Statistical Education - IASE).

Joomla templates by a4joomla