Patronat Honorowy Edycja V

Honorowy Patronat

Ministra Edukacji Narodowej,

Pana Dariusza Piątkowskiego

 

 

Honorowy Patronat

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

Pana Dominika Rozkruta

 

 

Honorowy Patronat

JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

prof. dr hab. A.J. Krętowskiego 

Honorowy Patronat

Podlaskiego Kuratora Oświaty,

Pani Beaty Pietruszki

Honorowy Patronat

Prezydenta Miasta Białegostoku,

Pana Tadeusza Truskolaskiego

www.bialystok.pl

 
 

Honorowy Patronat

Wojewody Podlaskiego,

Pana Bohdana Paszkowskiego

 
 

Honorowy Patronat

Marszałka Województwa Podlaskiego

Pana Artura Kosickiego

 

 

 

Patronat Honorowy Edycja IV

Honorowy Patronat

Marszałka Województwa Podlaskiego

Pana Artura Kosickiego

 

Honorowy Patronat

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

Pana Dominika Rozkruta

 

Honorowy Patronat

Prezydenta Miasta Białegostoku,

Pana Tadeusza Truskolaskiego

www.bialystok.pl

 
 

Honorowy Patronat

JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego 

 
   

 

 

 

 

Patronat Honorowy Edycja III 

Ministra Edukacji Narodowej, Pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej


Pani prof. dr hab. Barbary Kudryckiej - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2007 - 2013, Poseł do Parlamentu Europejskiego


Marszałka Województwa Podlaskiego, Pana Jarosława Zygmunta Dworzańskiego


Wojewody Podlaskiego, Pana Macieja Żywno


Podlaskiego Kuratora Oświaty, Pana Jerzego Kiszkiela


Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Białegostoku, Pana Tadeusza Truskolaskiego


 

Joomla templates by a4joomla