Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych (International Statistical Literacy Project - Poster Competiotion), prowadzony jest przez  Międzynarodowe Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Statystycznej (International Association for Statistical Education, IASE) od 2007 roku. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności uczniów w opisywaniu ich środowiska za pomocą statystyk oraz używanie statystyk jako narzędzia do uczenia się o ich codziennym życiu, a w szczególności:

  • badanie i analizowanie problemów związanych z tematyką konkursu,
  • interpretowanie wyników statystycznych,
  • komunikacja w formie pisemnej i graficznej,
  • praca w zespole,
  • korzystanie z narzędzi informatycznych,
  • korzystanie z baz statystycznych.

Tematyka konkursu:

l.p. Rok szkolny Tematyka konkursu
Edycja 6 2022/2023 Przeprowadzenie badań na dowolny temat i zaprezentowanie ich wyników na plakacie naukowym (posterze).
     
Edycja 5 2020/2021 Środowisko, biologia lub zrównoważony rozwój - rozwijanie umiejętności prowadzenia badań, wnioskowania i opisywania wyników na przykładzie wskazanych tematów.
     
Edycja 4 2018/2019 Przeprowadzenie badań na dowolny temat i zaprezentowanie ich wyników na plakacie naukowym (posterze).
     
Edycja 3 2016/2017 Historia Polskirozwijanie umiejętności dokonywania badań, wnioskowania i opisywania wyników na przykładzie danych statystycznych dotyczących historii Polski.
     
Edycja 2 2014/2015 Przeprowadzenie badań na dowolny temat i zaprezentowanie ich wyników na posterze (plakacie) naukowym. 
     
Edycja 1 2012/2013 Rolnictwo - rozwijanie umiejętności dokonywania badań, wnioskowania i opisywania wyników na przykładzie danych statystycznych dotyczących wsi i rolnictwa. 

 

Joomla templates by a4joomla