Drukuj

Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych (International Statistical Literacy Project, ISLP), prowadzony jest przez Stowarzyszenie Międzynarodowe na rzecz Edukacji Statystycznej (International Association for Statistical Education, IASE) od 2007 roku. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności uczniów w opisywaniu ich środowiska za pomocą statystyk oraz używanie statystyk jako narzędzia do uczenia się o ich codziennym życiu, a w szczególności:

Tematyka konkursu:

l.p. Rok szkolny Tematyka konkursu
Edycja 5 2020/2021 Środowisko, biologia lub zrównoważony rozwój - rozwijanie umiejętności prowadzenia badań, wnioskowania i opisywania wyników na przykładzie wskazanych tematów.
     
Edycja 4 2018/2019 Przeprowadzenie badań na dowolny temat i zaprezentowanie ich wyników na plakacie naukowym (posterze).
     
Edycja 3 2016/2017 Historia Polskirozwijanie umiejętności dokonywania badań, wnioskowania i opisywania wyników na przykładzie danych statystycznych dotyczących historii Polski.
     
Edycja 2 2014/2015 Przeprowadzenie badań na dowolny temat i zaprezentowanie ich wyników na posterze (plakacie) naukowym. 
     
Edycja 1 2012/2013 Rolnictwo - rozwijanie umiejętności dokonywania badań, wnioskowania i opisywania wyników na przykładzie danych statystycznych dotyczących wsi i rolnictwa. 

 

Odsłony: 46561